Burç, burcunuzun özellikleri, burçlar arası uyum, astroloji ve fal

Oğlak Burcu « Burçlara Uygun Meslekler

Sabır, disiplin, otorite gerektiren işlerde hem çalışan hem de işveren olarak çok başarılı olurlar. Adalet konusunda hassastırlar. Kurallara uyar, asla tâviz vermez ve verdirmezler. Çabukluk, yenilik, serilik gerektiren işler onlara hiç uymaz. Ayrıntıları uzun uzadıya dikkatlice incelemeye bolca vakitleri olmalıdır.

Oğlak denilince akla yöneticilik ve tek konuda uzmanlık gelmelidir. Müdür, şef, idareci, ticaret ve üretim işleri, inşaat sektörü, oto alım satımı, mühendislik, işadamı, çiftçilik gibi meslekle de başarılı olurlar. Emir ve disiplin isteyen askerlik ve çeşitli kademeleri ise çok idealdir.

Bilimsel konular, yüksek matematik ev hesap uzmanlığı, kimya, tıp ve astronomi dallan onlara uyar. Ciddi, dik kafalı ve duygusal olmamaları politikada yer edinmelerine yardımcı olur.

Plüton « Yıldızlar ve Gezegenler

Plüton Yeraltı Tanrısıdır. (Hades) ve ölüm, yeniden doğmayla ve güç, kontrolle bütünleştirilmiştir. Takıntılı davranış ve duyguları, tabuları, tekrarlayan davranışları ve krizleri yönettiğinden birçok temel konuyu yaşamı ve ölümün kendisini de kapsar, seksüel enerjiyle de bütünleştirilir. Pluto'nun gücü psişik enerjiyi manipule etmek ve kullanmak için kullanılabilir.

Plüton, eski olan her şeyi yıkar, kırar ve artık lüzumsuz olanı, işe yaramayanı parçalara ayırır ve onları tekrar dönüşüm işlemine tabı tutar. Onun parçalarından yeniyi inşa eder.

Plüton primal enerjidir ve yaşamın bu yönlerini temsil eder. Plüton içimizdeki en derin ve gömülü yerlere erişir ve regenerasyon ve transformasyon getiren deneyimler yaşatır. Kalıcı, radikal değişimlere meydan olur.

Plüton tüm gizli saklıları, görünmeyeni ve gömülü olanı, saklanmışı, gizli yapılan işlen, stratejik planları, çürümeyi, parçalara ayırmayı, güç savaşlarını, kontrolü, manipülasyonu, seks ve ölümü, temizliği, arıtmayı da temsil eder. Toprak altını, yüzeyin altındaki herşeyi yani görünmeyeni yönetir.

Plüton: bilinçlilikteki radikal değişim süreçlerini yürütür, prensibi güç'tür. Plüton'un bulunduğu ev, kişinin kendisini ve çevresini yenilemesi için gereken bilinçli, yaratıcı, irade gücünün, hangi yönde, alanda denenmesi gerektiğini gösterir. Kişinin değişen değerleri hakkında, yenileme yeniden yapılanma konusunda yoğunlaşılan alanı, yeniden kurulması için yıkılması gerekeni de işaret eder.

Karmik Plüton; büyük kader güçleri ile ilgili olduğundan bulunduğu ev bu değişikliklerin kişiyi nasıl etkileyeceğini yani kolektif karmanın kişisel karmaya nasıl bağlanacağını gösterir. Plüton haritamızdaki extremleri temsil eder ve bundan dolayı obsesyon, dominasyon, karmik tutkular ve güçlü seksüaliteleri de gösterir.

Haritalarında Plüton enerjisi güçlü olan insanlar; içgüdüsel olarak yaşamlarında işlevlerini tamamlamış olanı yıkmaya ve yemden var etmeye, inşa etmeye çalışırlar, yaşam onlar için hiçbir zaman aynı değildir. Yaşamlarının herhangi bir anında her şeyi yıkıp yeniden başlayan insanların Plüton enerjileri çok güçlüdür. (Örneğin Güneş, Plüton çakışıksa ve bir de buna Mars eşlik ediyorsa veya diğer başka konfigürasyonlarda bu pluton enerjisini güçlendirebilir) bu insanlara yakınsanız, bilin ki siz de bu enerjiden, bolca nasibinizi alacaksınızdır.

Bu enerjiler ve bu enerjilere sahip olan insanlar diğer insanların yaşamlarında bir çeşit katalizör görevi görürler. Plüton enerjisi manipülatifdir, güç kavgalarını ve kontrolü getirebilir. Sevgi yoluyla da, seks yoluyla da yapılabilir bu, silah zoruyla da, tehditle de. Bu enerji, egoların dışına kaydığında, hizmet eder.

O zaman pluto enerjisi; terapist olur, bilim adamı araştırmacı, astrolog, mistik, dedektif, cerrah, çevreci olun tabi bu işlerle uğraşan herkes olumlu enerjiyi kullanacak demek değildir. Yaptıkları işler sayesinde de gücü kullanıp kontrol etmek isteyenler olabilir. Güçlerini kendi egoları için kullanan herkes plutonun karanlık yanına hizmet eder. Plüton haritamızda kontrol etmek ihtiyacını hissettiğimiz, çünkü hiçbir zaman kontrol edemeyeceğimiz alanı gösterir. Plutonun ihtiyacı bırakmak, terk etmektir. Bitmesine ölmesine izin verdirtmektir ve yeniyi doğurtmak, inşa etmektir.

Transitlerinde; Plüton, dokunduğu ev veya planeti güçlendirir ve yoğunlaştırır, Plüton bitişleri ve taze başlangıçları getirir. Uranüs enerjisi ne kadar ani, sürprizlerle dolu ve şaşırtıcı ise; Plüton enerjisi o kadar yavaş, sinsi, ağırdandır, bir volkan gibi derinden yıllarca çalışır ve sonunda yapacağını yapar. Panik halinde parçalanmayı dağılmayı engellemeye çalışmak fayda etmez. Dönüşüm ve yeniden doğum sadece daha sancılı bir hal alır.

Plüton Kozmik amacımızla bağlantılıdır. Bu amacı belirleyip tanımladığınızda Plutonun transforme edici enerjisinden zarar görmeden spiritüel amacınıza ulaşabilirsiniz. Akrep burcunun yöneticisidir. Aslanda güçlü, Boğa ve Kovada zayıftır. Doğal olarak, 8. Ev ve 5. Evde rahat, 2. Ev ve 11. Evlerde rahatsızdır.


PLÜTON HANGİ BURÇLARDA

KOÇ BURCUNDA

Şiddet olayları, savaşlar olur. Çok kan dökülür. Acımasızlık baş gösterir. Kendini ispat etme, kabul edilme isteği güçlüdür. Lider olma, önderlik kavgaları başlar. Benlik duyguları kuvvetlenir. Bireysel haklar ön plana çıkar. Karşılıklı saygı azalır. Düşünmeden eyleme geçme yüzünden karışıklıklar olur. Cesaret isteyen, sert sporlara ilgi artar. Aşk ihtirasa döner. Kıskançlık duygusu ön plana geçer.

BOĞA BURCUNDA

Para ön plana çıkar. Güven içinde yaşamak için maddi varlığın temininde ihtirasa varabilecek tutumlar görülür. İnsanlar arasında maddi uçurumlar oluşur. Kimi bolluk, kimi sefalet içinde kalır.

Zevk, sefahat, eğlence meyil artar. Soyut değerlerin yerini somut değerler alır. Değişime kapalı, bağlı olduklarından kopamayan, kazanmak için hiçbir engel tanımayan kişilerdir.

İKİZLER BURCUNDA

Buluşlar, çeşitli icatlar olur. İletişim, haberleşme, medyada yenilikler artar. Canlı, yaratıcı, hareketli bir yaşam oluşur. Eğitim, öğretim önem kazanır. Bunun yanı sıra anarşik olaylar meydana gelmesi de muhtemeldir. Akla gelen her şeyi korkusuzca söyleyebilen, çevresinde olup bitenlere son derece uyanık olan, kavrayış kapasitesi yüksek bir nesli temsil eder.

YENGEÇ BURCUNDA

Aile ve ev yaşamı önem kazanır. Ülkeler kendi birlik ve beraberliklerini koruma çabasına girerler. Geleneksel kısıtlamalar, aşırı aile baskıları kırılır. Endişe ve korkular artar. Güvenlik, koruma ile ilgili sorunlar çoğalır. Herkes, sahip olma sevdasına düşer. Duyguları dile getirebilen, insanların tavrını önceden sezebilen, hatta değerli şeylerin yerini keşfedebilen bir nesli hazırlar.

ASLAN BURCUNDA

Ülkeler arası soğuk ve sıcak savaşlar artar. Güçlü, otoriter devlet başkanları çıkar. Hedef dünyanın yönetimini ele almaktır. Kendini gösterme, hakim olma, söz geçirme ihtirası sorumluluk duygusunu geliştirir. Sorumluluk alınan konuda başarı mutlaktır. Heyecanlı, ateşli, sabırsız biraz da ezici bir kuşak doğar.

Sinema tiyatro gibi sanat alanlarında yeni yetenekler, yeni ve farklı gelişmeler ortaya çıkar. Artistik yetenek verir. Aza kanaat etmeyen, tam alan ve tam veren, cesurca atılım yapabilen, tehlikeden korkmayan bir nesli temsil eder.

BAŞAK BURCUNDA

Tıp alanın da yenilikler, gelişmeler, buluşlar yaşanır. Daha önce imkansız görülen ameliyatları gerçekleştirecek düşünceler gelişir. Sağlık, temizlik konusu önem kazanır. İnsanlara yaşamı rahatlatacak olanaklar sağlanır. Geleceği güvenceye alacak çalışmalar olur. Giyim, temiz ve hoş görünme, moda gibi konular yanşa geçer. Çalışkan, toplum adına düşünen, haklarını almaya çalışan bir nesildir.

TERAZİ BURCUNDA

Bu burçta aşk ön plana çıkar ve aşk hayatı özgürlük kazanır. Adil bir yaşam çabalan doğar. Hak, hukuk, adalet konularında gelişmeler olur. İnsan haklan ve insana verilen değer artar. Sanat, müzik gibi alanlarda estetik güzellikler doğar, Müziğe ilgi artar. Evlilik, beraberlik, ortaklıklar değer kazanır. Bunların devamına ve korunmasına önem verilir. Bu neslin çocukları eşitlik için çabalayıp bunu yaymaya çalışacak, dengeyi kurmak için terazinin bir kefesinden diğerine koşacaklardır.

AKREP BURCUNDA

Güç her alanda hakimiyetini gösterir. Hırs, yüksek idealler ve hükmedicilik verir. Yeteneklerin en uç noktalarda ortaya çıkmasına sebep olur. Cinsellik önem kazanır. Seks anlayışı farklılaşır. Gizlilik perdesi kalkar. Bu neslin çocukları her şeyin zirvesine çıkabilecek kapasitede, akıllı, analiz edebilme güçleri yanı sıra sezgisel üstünlüklere de sahip olurlar.

YAY BURCUNDA

Kasım 1995'den itibaren Yay Burcuna yerleşmiştir. Bu burçta 13 sene kalarak gene hızlı hareketine devam edecektir. Su yapılı Plütonn, ateş yapılı Yay'da rahat durmaz. Bu süre zarfında; dünyada özgür olma isteği ön plana gelir. Özgür olma uğruna çabalar artar. Boşanmalar artar. Felsefe, din gibi konular ağırlık kazanır. Sonuçta adil, güçlü ve sağlam temeller üzerine kurulmuş bir yaşam düzeni gelir. Özgürlük uğruna savaşlar ve kazanımlar yoğunlaşır.

OĞLAK BURCUNDA

Dünyaya disiplin, düzen hakim olmaya başlar. Çeşitli konularda kısıtlamalar gelir. Baskı ve disiplin anlayışı kuvvetlenir. Güçlü ve iş bitirici yöneticiler ortaya çıkar. Bunun yanında maddi değerler önemini arttırır. Tabiat felaketleri, toprakla ilgili olaylar artar. Maddeye değer veren, çıkarlarını korumaya özen gösteren, mutlaka dediği olsun isteyen, hakimiyet kurma hırsı güçlü bir nesil yaratır.

KOVA BURCUNDA

Devrimler, reformlar olur. Yenilikler, keşif ve icatlar yaşamın bir parçası olur. Ben bilirimcilik ve özgürlük savaşları olur. İnsanlar kendi buluşlarını gene kendi zararlarına kullanabilirler. Düşünce gücünü kullanabilen, akıl yönü kuvvetli, evrensel boyutlara varabilen bir nesli temsil eder.

BALIK BURCUNDA

Edebiyat, sanat, resim, bale, dans gibi alanlarda gelişmeler artar. Mistik ve gizemli ressamlar yetişir. Yaşam pek çok yönden zenginleşir. İnsanlar arasındaki maddi uçurumlar azalır. Ayrılar birleşir. Denizler yoluyla ticaret artar.


PLÜTON HANGİ EVLERDE

1. EVDE

Hareketli, olaylı, değişikliklerle dolu bir hayat verir. Yaşamlarının bu döneminde kendilerini tamamen değiştirirler. Olgunlaştırır. Hırslı, istediğini elde etmeye kararlıdır ve iradesi güçlüdür. Yapıcı güç yanı sıra yıkıcılık da verir. Güzellik vermez ancak çekicilik ve etkileyicilik verir. Özelliklerini dışa pek yansıtmaz. Anlaşılması kolay değildir. Soğuk ve gizemlidirler. Gözler çok etkileyici olur.

2. EVDE

Maddi değerleri elde etme hırsı verir. Paranın güç olduğu düşüncesi vardır. Böylece etrafını kontrol altında tutabileceğine inanır. Kazanç elde etme konusunda çok uyanık, kendi sezişleri doğrultusunda ve kendi kuralları ile hareket eder. Elindekileri kaybetme ve sıfırdan başlama tehlikesi vardır.

Miras yollu çeşitli imkanlar elde eder. Ancak bu kolay olmaz. Geliştirdiği ve sıkı sıkıya bağlı olduğu değer yargılarına sahiptir. Hayatı anlamlı bir şekilde yaşamak ister. Genellikle içlerinde, belli etmedikleri bir korku hep pusudadır.

3. EVDE

Farklı bir düşünce tarzı vardır. İlginç, esrarlı ve anlaşılması güç konular ilgisini çeker. Aklın ve zekanın zirvesine ulaşmak isterler. Anlatımı, sözleri sert ve etkileyicidir. Bir konuyu kabul ettireceğinden eminse ortaya atar aksi halde hiç söylemez. Etrafı ile pek geçinemez. Fikirleri yüzünden hayatının her döneminde zorluklarla uğraşmak durumunda kalır. Zeka güçleri ile insanları etkileyip, görüşlerini değiştirebilirler. Öğrenim yıllarının ilk devrelerinde olsun, yakın akraba, arkadaş, komşularla olsun sorunları hep olur. Ayrıca kendilerine yapılan kötülükleri de asla unutmazlar.

4. EVDE

Aile yaşamı sorunludur. Anne baba ile çeşitli fikir ve davranış ayrılıkları vardır. Çocuklukta pek çok rahatsız edici duygular yerleşir. İlerde bunların sıkıntılarını yaşar. Her konuda sözünün geçmesini ister. Sorunların kaynağı kendisi olsa bile bunu asla kabul etmez. Ev ve aile konusunda kesin değişiklikler yapmak zorunda kalabilirler.

Her zaman mutlu bir aile özlemi duyarlar. Hayatını sil baştan kurmak zorunda kalabilirler. Erken yaşta olgunlaşırlar. Tabiata karşı olağanüstü bir şekilde bakıp, gizemlerini keşfetmek isterler. Bu amaçla çalışmalar yaparlar.

5. EVDE

Sevdiklerine tam hakim olmak ister. Baskılı davranışlar yüzünden çeşitli sorunlar oluşur. Sevdiği kimselerin uzaklaşmasına sebep olur. İstekleri ihtiras haline bile dönüşebilir. Son derece gururlu olup, asla zayıf pozisyonlarda kalmaya dayanamazlar. Gençliğini kaybetmek onların büyük korkusudur. Değişik zevkleri, sanatsal görüşleri ve alışılmamış ifade tarzları vardır. Anlaşılması zor eserler yaratabilirler. Kumar gibi riskli bir atılım sonucu tüm varlığını kaybeder. Veya bu yollu umulmadık kazançlar elde edebilir. Dost bildiği kişilerden zarar görebilir. Çocuklardan kaynaklanan sıkıntılı tecrübeler yaşarlar.

6. EVDE

Sağlık konusu önem kazanır. Hasta olma riski yüksektir. Titiz, takipçi, araştırıcı, hastasına değer veren iyi bir doktor olabilir. İlaç konusunda yeni buluşlar yapabilir. Hastalık tedavisinde madde ötesi güçlerden yardım alabilir. Bu konuda sezgileri de güçlüdür. Hastalıktan çok korkar ve kendini çok dinler. Hastalıkları psikolojik kökenli olabileceğinden, çoğu zaman fiziki tedaviler fayda vermez. Günlük hayatları çok harekeli ve yıpratıcıdır. Azlarla tatmin olmadıkları için hep savaşmak zorundadırlar.

Basit konuları bile problem haline döndürmede birincidirler. İşine oldukça düşkün ve genellikle başarılıdır. Kendini yıpratırcasına, büyük bir enerji ile çalışabilirler. Bedenim derinlemesine keşfedip, ruh ve beden ilişkisi kurabilirler. En ince ayrıntıları yakalama, analiz edebilme becerisi vardır.

7. EVDE

Evlilik, ortaklaşa çalışmalar, işbirlikleri sorunlu olur. Tek başına yapılan çalışmalar daha iyi sonuç getirir. Evlilikte anlaşmazlıklar, geçimsizlikler bitmez. Ayrılık kesindir. Eşin aniden ölmesi de söz konusu olabilir. Karşı tarafı bir şekilde ayrılmak zorunda da bırakabilirler.

Kendindeki hoş olmayan özellikleri beraber olduğu kişiye yansıtarak karşısındakinde görürler. Veya kendilerinde olan kötü halleri başkalarında da varsa endişesine sahiptirler. Etrafına karşı baskıcı ve zorlayıcıdır. İnsanın düşmanları olur. Ortak çalışmada daima güçlü ve ipleri elinde tutan taraf olmak isterler.

8. EVDE

Sezgileri çok kuvvetlidir. Olacakları önceden kestirebilir. Felsefi ve bilimsel konular ilgisini çeker. Bunların farklı yönleri ile ve derinlemesine ilgilenebilir. Yaşamın, hayatın, doğanın sırlarını çözmek ister. İçlerinde ölüm korkusu yatar. Cinsel yönden doyumsuzdurlar. Bu yolda manevi güçleri kullanmak isterler.

Enerjiyi kullanamazsa saldırgan olması kaçınılmazdır. Zor durumlarda soğukkanlı ve becerikli davranır. Kriz zamanlarında çok başarılı olurlar. Başkalarına yardım ederler. Enerjilerini iyi kullanabilirlerse, erişilmesi güç başarıların sahibi olurlar. Kendi çalışması dışında hazır paraya sahip olur. Parayı kullanmada becerikli değildir. Ölümcül deneylere girişebilir.

9. EVDE

Manevi konular ilgisini çeker. Zaman içinde araştırıp, deneyip, öğrenerek belli bir anlayışa ve idraka ulaşabilir. Yaşamın sırlarına ulaşabilmek için fikir yolculuklarına dalabilirler, Yeni ve farklı konular ortaya çıkarabilir. Vardığı noktada doğru veya yanlış, inancı çok kuvvetlidir. Bunu başkalarına yaymada zorlayıcı ve fanatiktir. Sosyal, ahlaki konularda önder olmak ister. Devrimci bir karaktere sahiptir. Kardeş ve arkadaş ilişkileri karşılıklı zarar verici olur. Uzun yolculuklarda zorlu deneyler yaşayabilir.

10. EVDE

Ne yapacağı konusunda iyi karar verir. Seçtiği meslekte hırslıdır. Başarılı olmak için her imkanı kullanır. Doğru veya yanlış olmasına önem vermez. Sert etkiler yoksa insanlığa yararlı, yönlendirici, başarılı önder olur.

Yenilikler getirir. Aksi halde acımasız, bencil, zorla dediklerini yaptıran bir diktatör olur. İyi veya kötü kendisinden bahsedilen tiplerdir. Mesleki kayıplara uğrayabilir. İşini tamamen kaybedip sıfırdan başlamak zorunda kalabilir. Vur değince öldüren tiplerdir.

11. EVDE

Yüksek amaçları, erişilmesi güç hedefleri vardır. Hırsı hayal kırıklarına sebep olur. O zaman etrafına zarar verebilir. Küçük düşmeyi, başkalarının kendine tercih edilmesine katlanamaz. Dostluklar, arkadaşlıklar önemlidir ama zaman içinde onlara üstünlüğünü gösterme ve hükmetme gibi davranışlar, onların uzaklaşmasına neden olur. Keskin zeka ve sezgi gücü çeşitli buluşlar yapmaya müsaittir. İnsanlık için çalışmaktan hoşlanır. Çok güçlüdür. Aklını ustalıkla kullanır.

Planlarını varmak istediği hedefe ulaşana kadar belli etmez. İnsanların engeller çıkaracağından korkar. Erişemeyeceği arzularını gördüğü zaman, onlardan tamamen vazgeçip, yeni hedefler belirleyebilir. Emin olduğu konularda ise asla taviz vermez.

12. EVDE

Sevildiğini, istenildiğini, güçlü olduğunu tatmin edici bir şekilde hissetmelidir. Yersiz, nedeni belirlenemeyen korkular, endişeler yaşatır.

Hayata bakış açısı karamsarcadır. Duygusal doyuma ulaşması çok önemlidir, İç alemdeki karmaşıklığın sözlerle dışarı yansıması yanlış anlaşılabilir. Hissettikleri yaşadıkları başkaları için inanılmaz olabilir. Duygular genellikle daima baskındır.

Sezgi yönü kuvvetli olduğu için akılla varılacak noktaları daha rahat görebilir. Telepati, geleceği sezme, üst boyutlarla iletişime girebilme, soyut konuları hissedebilme gibi hassas yetenekler verir. Gizli düşmanlardan tehlike gelir. Uyuşturuculara yönelebilir.

Terazi Burcu « Burçlara Uygun Meslekler

Sükûnet, denge ve adaletin gerekliği her alanda önemli rolleri vardır. Güzel sanatlar ve müzik denilince de akla Teraziler gelmelidir.

Kararlı olmayı başarabilir, tembelliği yenebilir ve yalandan kaçınırsa başarılı olur. Ortak çalışmalar için de tercih edilen kişilerdir. Ortaklıkları genellikle verimli olur.

Sanatçı, şair, müzisyen, heykeltraş, mimar, eksperlik, güzellikle ilgili konular, kozmetik sanayi, kuaförlük, berberlik, makyaj uzmanlığı, giyim, moda ve tekstil alanları, estetik, güzellik uzmanlığı da ideal mesleklerdir.

Hukukla ilgili çeşitli alanları, avukat, hâkim, diplomat, siyaset alanı, politika, sosyal uzmanlık başarılı olabilecekleri dallardır. Ticaret yapabilecek özelliklere de sahiptirler.


Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy